Trạm biến áp 110KV Lai Khê

Trạm biến áp 110kV Lai Khê (E8.6) là một trong những trạm lâu đời của tỉnh Hải Dương được xây dựng trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và đóng điện đưa vào vận hành tháng 03/2002.

Thông Tin Dự Án

Khách Hàng: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
Địa Điểm: Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
Dịch Vụ:  Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện

Trạm biến áp 110kV Lai Khê (E8.6) là một trong những trạm lâu đời của tỉnh Hải Dương được xây dựng trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và đóng điện đưa vào vận hành tháng 03/2002. Trạm có nhiệm vụ cung cấp điện cho phụ tải các huyện Kim Thành, Kinh Môn, Thanh Hà và Nam Sách. Hiện nay trạm quản lý vận hành 09 ngăn lộ 110kV, 02 MBA 110kV có tổng công suất là 126 MVA và 12 lộ xuất tuyến 35, 22kV.

Trải qua thời gian, nhận thấy các thiết bị nhất thứ và rơle bảo vệ đã vận hành lâu năm, không đảm bảo an toàn khi cung cấp điện. Do đó, Công ty Điện lực Hải Dương đã triển khai thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa Trạm biến áp 110kV Lai Khê trở thành Trạm biếp không người trực.

Với uy tín và năng lực đã được khẳng định, ACEE tham gia dự án sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa Trạm biến áp 110kV Lai Khê trong vai trò là nhà thầu thực hiện việc thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị nhị thứ phía 110kV.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc di chuyển giữa các địa phương cũng như các hoạt động khác phục vụ dự án gặp nhiều trở ngại, nhất là do đặc thù ngành điện thời gian cắt điện để thi công ngắn. Tuy nhiên, có sự đồng hành của chủ đầu tư và sự phối hợp của các đơn vị thi công, đội ngũ CBCNV ACEE đã nỗ lực vượt khó, vừa đảm bảo tiến độ dự án, vừa đảm bảo thực hiện 5K, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ và địa phương để hoàn thành đóng điện dự án đúng tiến độ, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy.

Hình Ảnh Tại Dự Án

Mang đến những giá trị đích thực

Giải Pháp Toàn Diện Cho Các Công Trình Điện

Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Á Châu đã, đang và sẽ phấn đấu trở thành công ty hàng đầu về dịch vụ thí nghiệm điện tại Việt Nam, xứng đáng là thương hiệu uy tín, tin cậy.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho nhiều khách hàng trong nhiều lĩnh vực sản xuất và quản lý bao gồm