Đội ngũ ACEE

Với các nhân sự là những con người trẻ, năng động, nhiệt huyết chúng tôi đều có chung một mục tiêu xây dựng và phát triển ACEE không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng

Vũ Huy Phong

16 năm kinh nghiệm
Thạc sỹ Hệ thống điện
Trường Đại Học bách khoa Hà Nội

Dương Bình Minh

14 năm kinh nghiệm
Thạc sỹ Hệ thống điện
Trường Đại Học bách khoa Hà Nội

Nông Minh Toàn

12 năm kinh nghiệm
Kỹ sư Kỹ Thuật điện
Trường Đại học bách khoa Hà Nội

Bùi Thành Công

8 năm kinh nghiệm
Kỹ sư Hệ thống điện
Trường Đại học bách khoa Hà Nội

Nguyễn Tá Hào

11 năm kinh nghiệm
Kỹ sư hệ thống điện
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

Đào Xuân Thủy

14 năm kinh nghiệm
Kỹ sư kỹ thuật điện
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Đinh Xuân Hải

6 năm kinh nghiệm
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Nguyễn Đình Nam

4 năm kinh nghiệm
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Trường Đại Học Điện Lực

Lê Quang Hàm

8 năm kinh nghiệm
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Trường Đại Học Điện Lực

Hoàng Anh Quý

4 năm kinh nghiệm
Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Trường Đại Học Điện Lực