Dự Án Khác

Thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh về các dự án, công trình thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm định tại dự án khác của ACEE

Đóng điện thành công trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây 220kV đấu nối

Vào 01 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Năng lượng điện Á Châu (ACEE) phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/Ban quản lý dự án điện 2 (BA2) cùng liên danh nhà thầu LILAMA-TOJI-PECC4 đã đóng điện thành công Trạm cắt 220kV Bờ Y nối từ cụm nhà máy Thủy điện Nam Kong 3 và Xekaman 1 của nước CHDCND Lào về Việt Nam.

Thí nghiệm nhà máy Nhiệt dư Hà Nam

Trong thời gian thực hiện từ ngày 02-12/03/2023 đội ngũ cán bộ kĩ thuật ACEE đã hoàn thành tốt công việc thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ các thiết bị điện của nhà máy, đảm bảo chất lượng kỹ thuật công trình, an toàn, đáp ứng tiến độ của chủ đầu tư.