Hoạt động đào tạo nội bộ của ACEE

   Nhân sự luôn là nền móng của doanh nghiệp và là một yếu tố quan trọng trong mọi quá trình hình thành nên chuỗi các giá trị. Hiểu được điều đó, ACEE luôn coi việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chính là kim chỉ nam, là một trong những giá trị cốt lõi cho mọi mục tiêu phát triển của mình.

   Kể từ khi thành lập cho đến nay, ACEE liên tục tổ chức các khóa đào tạo về an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, hệ thống quản lý chất lượng hay đào tạo thực hành công tác thí nghiệm… cho các thế hệ nhân viên của mình. ACEE mong muốn tạo nên đội ngũ nhân sự dồi dào chất xám, có trình độ kiến thức, có kỹ năng cao trong công việc. Ngoài ra, đây còn là hoạt động củng cố, xây dựng văn hóa sẻ chia, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong môi trường công ty – một giá trị văn hóa mà ACEE luôn hướng tới.

   ACEE tin tưởng rằng, với đội ngũ nhân sự chất lượng và dịch vụ hoàn hảo sẽ mang đến cho khách hàng những giải pháp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng tốt nhất, góp phần mang lại thành công cho khách hàng và nâng tầm uy tín của ACEE.

Đào tạo An toàn điện, an toàn vệ sinh lao động theo Thông tư 31/2014/TT-BCT của Bộ Công thương và theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đào tạo nội bộ An toàn điện, an toàn vệ sinh lao động theo Thông tư 31/2014/TT-BCT của Bộ Công thương và theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đào tạo nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO/IEC 17025:2017.

Đào tạo thực hành công tác thí nghiệm điện

Đào tạo thực hành công tác thí nghiệm điện

Đào tạo thực hành công tác thí nghiệm điện

Đào tạo thí nghiệm chuyên sâu về MBA được thực hiện bởi đại diện hãng OMICRON Công ty Cổ phần ENTEC A & T

Đào tạo thí nghiệm chuyên sâu về MBA được thực hiện bởi đại diện hãng OMICRON Công ty Cổ phần ENTEC A & T

Để Lại Một Câu Trả Lời