Ban Quản lý dự án truyền tải điện đóng điện xung kích MBA T4 Dự án lắp máy 110 kV thứ 2 tại trạm biến áp 220 kV Sơn Hà

Để tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Quảng Ngãi từ mùa nắng nóng năm nay Vào lúc 21h ngày 31/3, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện Dự án Lắp máy biến áp 110kV thứ 2 tại TBA 220kV Sơn Hà, nâng công suất của trạm lên 565MVA.

Máy biến áp T4 110/35/22kV – 40MVA trạm biến áp 220kV Sơn Hà

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPTPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận vận hành. Dự án có quy mô: Lắp đặt máy biến áp T4 110/35/22kV – 40MVA; Cải tạo ngăn liên lạc hiện hữu thành ngăn liên lạc kiêm đường vòng; Lắp đặt mới 7 tủ hợp bộ 22kV; 7 tủ hợp bộ 35kV; Trang bị thiết bị điều khiển – bảo vệ, đo lường, SCADA cho máy biến áp T4 và các thiết bị lắp mới; Xây dựng nhà trung áp, nhà bơm, bể nước cứu hỏa mới; tháo dỡ, di dời các thiết bị nhà trạm bơm hiện hữu về vị trí xây mới; xây dựng các hạng mục mới phù hợp với yêu cầu công nghệ dự án.

Ông Nguyễn Quang Anh – Phó Giám đốc NPTPMB chỉ đạo đóng điện

Ông Nguyễn Quang Anh – Phó Giám đốc NPTPMB cho biết: Sau khi dự án hoàn thành giúp chuyển nguồn từ các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ cấp 22kV, 35kV để đưa lên hệ thống 110kV, 220kV khu vực huyện Sơn Hà và lân cận của tỉnh Quảng Ngãi. Đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận.

Để Lại Một Câu Trả Lời