Nhà Máy Điện

Thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh về các dự án, công trình thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm định tại các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện sinh khối, điện rác…của ACEE

Nhận điện ngược và đóng điện thành công sân phân phối 220kV nhà máy điện Nhơn Trạch 3

Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Á Châu (ACEE) với năng lực đã được chứng minh qua nhiều dự án của EVN và NPT, đã được liên danh nhà thầu tin tưởng lựa chọn là đơn vị thí nghiệm, hiệu chỉnh cho toàn bộ các thiết bị điện thuộc Nhà máy điện Nhơn Trạch 3& Nhơn Trạch 4, bao gồm các thiết bị thuộc sân phân phối 220kV, sân phân phối 500kV, các thiết bị thuộc phạm vi bên trong của 02 nhà máy.