Nhà Máy Điện

Thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh về các dự án, công trình thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm định tại các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện sinh khối, điện rác…của ACEE