Năng Lượng Tái Tạo

Thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh về các dự án, công trình thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm định tại các nhà máy điện gió, điện mặt trời của ACEE

Nhà máy điện gió EA NAM Đăk Lăk

Thông Tin Dự Án Khách Hàng: Công ty Cổ phần Điện gió Trung NamĐịa Điểm: Huyện Ea’Hleo, Tỉnh Đăk LăkDịch Vụ:  Thí nghiệm hiệu chỉnh